HOTEL AA

» Znamenitosti

Znamenitosti

Tešanj leži medu brdima uz rječicu Tešanjku, na 230 metara nadmorske visine. U Tešanj morate doci namjerno sa raskršća u Doboj-jugu do Tešanjke ili Jelaha, pa dobrom asfaltnom cestom do Tešnja.
Površina opcine Tešanj iznosi 160 km2 na kojoj živi oko 53 000 stanovnika. Općina se u susjedstvu graniči sa općinama Doboj, Doboj-jug, Usora, Teslić i Maglaj.

Pored prirodnih ljepota Tešanj ima bogatu kulturno-historijsku prošlost. Pod današnjim imenom Tešanj se prvi put spominje 1461. godine u povelji, kojom kralj Stjepan Tomašević svome stricu Radivoju Krstiću pored ostalog daruje ”i na Usori grad Tešanj”. Tešanj u svom gradskom jezgru baštini niz kulturno – historijskih spomenika kao što je stara Gradina, jedna od najznačajnijih i prostorno najvećih tvrđava na prostoru BiH, zatim džamija Ferhadija, izgrađena 1564.godine.

Posebno je interesantna sahat kula, koja je jedna od četiri u BiH koje još i danas rade, a izgrađena je u 17.stoljeću i visoka 18,5 metara.
Tu je i Eminagića konak, najstariji i najljepši objekat porodičnog graditeljskog naslijeda u Tešnju, a smatra se da datira još iz 1860.godine.
Inace, tešanjski kraj je u svijetu poznat po izvorima najkvalitetnijih mineralnih voda od kojih skoro sve nose najveća svjetska priznanja za kvalitet. Upravo zbog toga je Turističko – rekreaciona zona Kiseljak, zdravstveno – gastronomski sigurno izuzetno zanimljiva destinacija za sve one koji cijene izvorno – prirodne vrijednosti i vlastito zdravlje..